Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

INFRAŠTRUKTÚRA

INFRAŠTRUKTÚRA

Ponúkame kompletné portfólio silových, riadiacich, signálových, optických a prístrojových káblov, ako aj núdzové káble s požiarnou odolnosťou dve hodiny. Naše káble majú široké možnosti použitia na infraštruktúrne účely od výroby elektriny v klasických i atómových elektrárňach cez letiská a priemyselné prevádzky až po prístavnú infraštruktúru.

Dalšie informácie nájdete na adrese:  http://infrastructure.prysmiangroup.com