Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

VYSOKONAPÄŤOVÉ A PODMORSKÉ KÁBLE

VYSOKONAPÄŤOVÉ A PODMORSKÉ KÁBLE

Ako zosúladiť elektrické siete s trvalou udržateľnosťou?
Kábelárske riešenia na podporu rozvoja inteligentnejších a ekologickejších elektrických sietí

Od ázijsko-tichomorskej oblasti po Ameriku a od Európy cez Blízky a Stredný východ až po Afriku sú kábelárske riešenia od koncernu Prysmian  základom rozvoja elektrických sietí po celom svete a pomáhajú významným energetickým podnikom v prenose a distribúcii elektriny zákazníkom. Naše bezkonkurenčné výrobné možnosti a trvalý a aktívny dôraz na výskum a vývoj nám umožňujú navrhovať, vyrábať a inštalovať podzemné a podmorské káble a systémy na nízke, stredné, vysoké i veľmi vysoké napätia vrátane sieťových prvkov a inžinierskych služieb s pridanou hodnotou. Vždy sme si vedomí potreby obmedzovať dopady na našu planétu a trvalo a aktívne sa preto snažíme v našej branži o inovácie, optimalizáciu procesov v rámci subdodávateľských reťazcov a znižovanie celkových nákladov počas životnosti výrobku pre zákazníka, a napomáhame zákazníkom dosahovať trvalo udržateľný rast a ziskovosť.

Dalšie informácie nájdete na adrese:  http://hv-submarine.prysmiangroup.com