Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ŤAŽKÝ PRIEMYSEL

ŤAŽKÝ PRIEMYSEL

Všade tam, kde platia špeciálne či náročné požiadavky, sa zákazníci opierajú o silové i riadiace káble z produkcie koncernu Prysmian Group v použitiach siahajúcich od týčiacich sa prístavných žeriavov až po banské zariadenia hlboko pod povrchom. Rôzne odvetvia priemyslu sa na nás po desaťročia spoliehajú ako na dodávateľa špičkových kábelárskych riešení. Naše inovatívne konštrukcie a špeciálne materiály našej vlastnej výroby zaisťujú dlhšiu životnosť káblov, čo znamená menej výpadkov a odstávok, väčšie objemy výroby a podstatnú úsporu nákladov. Dodávame na veľký počet trhov, kde ponúkame plnohodnotné portfólio dlhodobo odolných a spoľahlivých kábelárskych výrobkov pre prakticky všetky možné formy priemyselného použitia.

  • Káblové riešenia so špeciálnymi konštrukciami do náročných prostredí vrátane druhov použitia s extrémnou záťažou v ohybe a v ťahu
  • Robustné káble na intenzívne používanie s vysokou odolnosťou voči treniu, chemickým rozpúšťadlám, olejom, ohňu, vlhkosti a voči teplotám až do 150°C
  • Silové a riadiace káble spĺňajúce požiadavky normy MSHA
  • Špecialista na káble a vodiče so špeciálnymi konštrukciami odolné voči ohybovej záťaži a vysokým teplotám pri použití v kontajnerových a priemyselných žeriavoch (obchodné značky All-Temp Industrite a Bostflex)

Osvedčenia, kategorizácie a schválenia
Naše riadiace káble spĺňajú vďaka inteligentnej konštrukcii a odolným plášťovým materiálom, vrátane použitia PVC, CPE a XLPE, požiadavky príslušných noriem ICEA.

Medzinárodná záruka kvality: súlad s normami ISO-9000:2000
Systémy manažmentu kvality v našich výrobných prevádzkach sa nezávisle auditujú a vydávajú sa pre ne nadväzné osvedčenia (certifikačné spoločnosti Underwriter Laboratories, Ind. a medzinárodne akreditovaná Det Norse Veritas) o súlade s požiadavkami kvality podľa noriem ISO-9000:2000. Tieto osvedčenia sú výrazom našej trvalej snahy dodávať výrobky a služby špičkovej kvality, a úsilia o trvalé zlepšovanie našej činnosti.

Dalšie informácie nájdete na adrese:  http://heavy-industry.prysmiangroup.com