Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

OPTICKÉ VLÁKNA

OPTICKÉ VLÁKNA

Draka ako značka koncernu Prysmian Group má dlhodobú tradíciu a skúsenosti vo výrobe optických vlákien pre široké spektrum rôznych oblastí použitia optických káblov, a i dnes udávame v konštrukcii a výrobe riešení na báze optických vlákien krok. Navzájom tak kombinujeme inovatívne technológie v záujme plnenia tých najprísnejších požiadaviek našich zákazníkov na používané káble, pričom zohľadňujeme podmienky ich použitia. Prečítajte si podrobnejšie ako pracujeme, alebo ak s nami chcete rozobrať Vaše konkrétne potreby, sme tu kedykoľvek pre Vás.

Ponúkame pokročilé riešenia pasívnych sietí s výkonom deklasujúcim konkurenciu, a našou snahou a motiváciou je napomáhať našim zákazníkom, aby zostali v čele. V tomto úsilí si vždy najprv preskúmame a uistíme sa, že rozumieme Vašim cieľom, potrebám, trhom i výzvam, s ktorými sa potýkate. Následne potom aplikujeme naše znalosti trhov a technologický know-how, ktorých výsledkom je pre Vás to najlepšie možné riešenie. Či už to znamená definovať nové podmienky použitia a vytvoriť pre ne zodpovedajúce káble, či nové podoby celých sietí na báze štandardných či na mieru vytvorených riešení, koncern Prysmian Group má všetky praktické znalosti a skúsenosti na ich úspešné zrealizovanie. Náš úsek výskumu a vývoja má aktívny záujem o nové technológie, a naša inovačná stratégia podporuje tvorbu partnerstiev s technickými úsekmi a schvaľovacími laboratóriami našich zákazníkov a dodávateľov. Tento prístup nám umožňuje trvalo:

  • Plniť budúce požiadavky a očakávania v odvetví, keď sa naše káble vyznačujú po technickej stránke profesionálnou konštrukciou i výkonmi, a so skúškami na získanie potrebných schválení na použitie v súlade s potrebami zákazníka.
  • Vyvíjať a zveľaďovať našu paletu výrobkov smerom k plneniu konkrétnych potrieb zákazníka, a k vyššej pridanej hodnote – napríklad optické káble v našej ponuke umožňujú vyššie rýchlosti prenosu dát.
  • Podporovať s našimi pokročilými praktickými znalosťami v konštrukcii káblov našich zákazníkov, dodávateľov a partnerov.

Spojením tohto prístupu s pružným výkonom činnosti a s pomocou našej stratégie subdodávateľských reťazcov sme schopní našim zákazníkom trvalo zabezpečovať špičkové riešenia v branži, ktoré spĺňajú veľkú väčšinu ich náročných konštrukčných požiadaviek, a ich logistické potreby.

Dalšie informácie nájdete na adrese:  http://fibre.prysmiangroup.com