Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

VÝŤAHY

VÝŤAHY

Za vyše 35 rokov si podnik Draka Elevator vybudoval celosvetovú reputáciu ako dodávateľ kvalitných výrobkov pre výťahy vrátane šachtových a pojazdných káblov, nosných káblov, oceľových lán a príslušenstva. Táto organizačná zložka ponúka široké spektrum výrobkov cez svoju globálnu výrobnú a distribučnú sieť, ktorá sa opiera o patričnú logistiku a praktické znalosti na zaistenie optimálnej prevádzky výťahov. Podnik Draka Elevator žije požiadavkami zákazníkov a za 35 rokov svojej existencie vyrástol z jediného závodu na výrobu káblov na svetového lídra vo výrobe a distribúcii vyše 7000 komponentov, ktoré sú potrebné na bezpečnú a efektívnu prevádzku výťahov. Práve táto úroveň sofistikovanosti a premyslených riešení robí z podniku Draka Elevator globálneho lídra v dodávkach komponentov pre výťahy. Náš dôraz na zákazníka a jeho potreby utvára to, čo robíme, a ako to realizujeme. Napríklad výťahy, ktoré jazdia až na vrchol v súčasnosti najvyššej budovy sveta, 828 metrov vysokého mrakodrapu Burj Khalifa v Dubaji, poháňa a riadi na mieru vyrobený špeciálny kábel z produkcie podniku Draka, ktorého súčasťou je optický kábel. Na miestnej úrovni spolupracujeme s našimi zákazníkmi pri výrobe kompletných zostáv obsahujúcich všetky k inštalácii potrebné prvky a zabezpečujeme dodávky presne k termínu inštalácie. Naše výrobky tiež prebiehajú náročnými skúškami a ich konštrukcia vždy zodpovedá platným požiadavkám a predpisom v mieste použitia.

Dalšie informácie nájdete na adrese:  http://elevatorprysmiangroup.com