Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

OBCHOD A INŠTALÁCIE

OBCHOD A INŠTALÁCIE

Portfólio produktov Prysmian pre trhový segment obchodu a inštalácií zahŕňa najmä pevné a ohybné káble a vodiče do budov, ako aj nízkonapäťové káble s termoplastickou a elastomérovou izoláciou na rozvody elektriny pre a v rámci obytných a komerčných budov a prevádzok. Ponuku výrobkov koncernu pre segment napokon dopĺňajú ohňovzdorné a bezhalogénové káble, čím dávajú vo výsledku celosvetovo najširšie a najúplnejšie portfólio.

Ako pracujeme
Prysmian Group je dodávateľom riešení , ktorý si cení blízkosť k zákazníkom a pozorne načúva ich požiadavkám. Dokážeme tak porozumieť potrebám trhu a reagovať na špeciálne druhy dopytu. Konštrukcia a tvorba našich výrobkov zodpovedá medzinárodným priemyselným štandardom, s cieľom uspokojiť súčasné požiadavky a zlepšiť výkony v environmentálnej oblasti, obmedziť používanie škodlivých látok a znížiť znečisťovanie prostredia.